Walbredimus goes Green!

Aweiung vun der Photovoltaikanlag um Hall Technique

Den 30ten Juni huet de Schäffen- a Gemengerot zesumme mat der Ëmweltkommissioun déi nei Photovoltaik Anlag um Hall technique ageweit. D’Ëmweltkommissioun huet wärend der Pandemie profitéiert an hat iwwert déi lescht Méint divers Offeren ugefrot an Zenarioen duerchgespillt fir da schlussendlech déi beschten Offer ze fannen. Schlussendlech ass dann eng 69kwP Anlag realiséiert gi wou de Maximum de méiglech war op där Platz erausgeholl ginn ass. Déi ganz Frontpartie vum Daach (Süden ausgeriicht) an en Deel vun der hënneschter Partie ass mat Solarmodulen ausgestatt ginn. En plus, ass en Panneau opgehaange ginn de vun der Strooss aus erkennbar ass an déi aktuell Leeschtung uweist. D’Leeschtung vun der Anlag produzéiert Stroum fir bis zu 20 Haushälter d’ganz Joer duerch mat gréngem Stroum ze versuergen.

Dës Ëmsetzung ass just den Ufank vun der Initiative dass d’Gemeng Waldbriedemes méi nohalteg gëtt. Och beim Neibau vun der Schoul ass nieft dem Gréngdaach och eng kleng Photovoltaikanlagen derbäi gesat ginn. Mee et ginn nach aner Standuerter wéi z.b. den Daach vun der aller Schoul aktuell och analyséiert fir ze kucken op hei en konsequente weideren Ausbau vun der Photovoltaik méiglech ass.

Fakten:

  • 188 Monokrisatallin Hochleistungsmoduler mat 370Wp

  • Huawei Smart String Wechselrichter

  • Leistung in KWp = 69,56

  • Gewinn nach 15 Jahren = 47045 Euro

Des articles de la même catégorie

Présentation Masterplang Réunion Fusion

Présentation Masterplang Réunion Fusion

Fusioun vun den Gemengen Bous a Waldbriedemes - Vidéolink an Présentatioun Fusion des communes de Bous et Waldbredimus - Vidéo et Présentation Fir d'Présentatioun an de Vidéo vun der Informatiounsversammlung vum 14ten Oktober 2021 ze kucken, klickt op déi Liens hei...

lire plus
Schoulrentrée 2021 – Changements routiers!

Schoulrentrée 2021 – Changements routiers!

Oppassen - Neierungen virun der Schoul! Réorganisation du trafic autour de l’école fondamentale à Trintange Un nouveau concept d’organisation du trafic autour de l’école fondamentale a été élaboré par la commune en collaboration avec la Commission de circulation pour...

lire plus
Sac bleu Valorlux – Simplification du tri

Sac bleu Valorlux – Simplification du tri

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI - LA COMMUNE DE WALDBREDIMUS PARTICIPE A partir du 1. juillet, vous pouvez collecter plus de types de déchets d'emballages en plastique dans votre sac bleu:   Plus d'informations sur https://www.valorlux.lu/fr/le-sac-bleu

lire plus
Aller au contenu principal